En idé att förbättra dialogen i teamet

Det är oerhört lätt att börja diskutera lösningen istället för problemet. Något som är känt sedan gammalt. Men en ännu större fälla är att diskutera personer istället för idéer.

Sociala intranät

Går det att underlätta kommunikationen i en organisation? Hur kan du dra nytta av hela organisationens styrka? Alldeles för många missar tillgänglig kompetens för att organisationen är för stor eller organiserad på fel sätt.

Ledarskap från idrotten, är det svårt?

Team Fortum

Inom idrotten är man duktig på att bygga team. Det är grundstommen för att kunna nå framgång. Bra ledarskap med stort ansvar hos de aktiva. Varför är det inte bara att kopiera den ledarstilen rakt av till andra organisationer?