FAQ
Vanliga frågor
Vad är innovation?

Proaktivt beskriver en innovation som någonting nytt och nyttigt som skapar ett värde. Det är alltså en idé som är ny och som skapar nytta för organisationen, kunden, användaren eller marknaden.

Vad är det för skillnad på idé och innovation?

En idé är en tanke om hur någonting kan bli bättre. Om idén är ny och dessutom skapar ett värde är den på god väg att bli en innovation.

Varför är det viktigt att definiera ett problem istället för bara en massa idéer?

Fler idéer för ofta fler bra idéer brukar vi säga är praxis. Utan att definiera så blir det lätt stökigt och fort rätt spretigt även om en del bra idéer är värda att förvalta och spinna vidare på.

Genom att definiera ett problem snarare än en lösning på ett problem så kan ni nå nya insikter och lärdomar (data) som ni kan återanvända för att lösa problemet. På så vis blir arbetet tydligt för alla involverade och skapar en riktning och mål för teamet att arbeta mot.

Vad är det för skillnad mellan ständiga förbättringar och innovation?

Enkelt beskrivet skiljer en förbättring och en innovation i hur nyskapande idén är. Är det liten skillnad mot hur det är idag så är idén en förbättring snarare än en innovation. Det kan också omfatta det som marknaden beskriver som Growth. Är idén nyskapande och exempelvis kopplar ihop den nuvarande tjänsten med en annan eller helt ny så är definitionen Innovation.

Jag är ny på det här. Hur kommer jag igång?

Kul att du vill komma igång! Inled en dialog med oss på Proaktivt så ska vi hjälpa er igång med allt vad det innebär. Vi börjar litet såklart.

Hur kan Proaktivt hjälpa oss?

På massor olika sätt. Vi är experter inom innovation och vana att leda småskaligt, storskaligt och allt däremellan. En god idé är att vi gemensamt sätter upp målen för innovationsintiativen ni vill driva. Nya tjänst / produkt. Förändring av kultur. Förbättring av innovationshöjd i den existerande produktutvecklingen. Anledningarna kan vara många.

Hur ska vi applicera innovation i vår verksamhet?

Börja med att påbörja en dialog med oss. Då reder vi ut vilka förutsättningar ni har och hur er verksamhet ser ut och utifrån det kan vi hjälpas åt att skapa en hållbar lösning för ert innovationsarbete

Vem beslutar om en idé får testas?

Det kan se lite olika ut beroende på vad det är för typ av idé. Ibland är bara att testa idén. Ibland kanske du behöver ett godkännande från t.ex. en enhetschef, innovationschef eller liknande. Behöver du vägledning i den här frågan så är vi vana innovationsledare.

Vem beslutar om en idé ska införas i verksamheten?

Det kan se olika ut beroende på vad det är för typ av idé och vilken typ av verksamhet du jobbar i. Normalt sätter innovationsteamet eller innovationsansvarig riktlinjerna för hur detta ska drivas, men vi kan också hjälp er att upprätta ett hållbart sätt att handha den här typen av beslut.

Vad är en innovationscoach eller innovationskonsult?

En innovationscoach eller innovationskonsult är en person som kan hjälpa er att rama in innovationen i sin helhet och leverera mot målet. Från att sätta upp organisationen till hur frågorna berör verksamheten och dess medarbetare, ja, hela vägen ut till tester och lansering på marknaden.

Går det att mäta Innovation?

Naturligtvis. Det går att mäta på en mängd olika vis och det är verksamhetens ansvar att upprätta KPI:er som fungerar för er verksamhet. Vanliga mätvärden kan vara antalet nya innovationsprojekt, antalet testade projekt, hur många av de anställda som bidrar med idéer, hur utfallet i testen blir, hur många workshops eller events som ägt rum, hur många partners som är med i projekten till rena marknadsvärden; hur stor social impact innovation har för verksamheten, eller hur innovation påverkar anställningarna, attraktionsvärdet och varumärket som sådant. Andra delen är hur många nya produkter / tjänster / ökad försäljning. Det beror på hur du väljer och mäta samt vilka mål du sätter.

Kan man göra en reality-check för att se hur mogen verksamheten är för Innovation?

Det är lite av vårt signum faktiskt. En reality-check är alltid en bra start som ger kött på benen för en vidare dialog om hur Innovation skulle kunna användas inom er organisation. Det ger också er en lägesbild av såväl nuläge som mognad. Här bedriver vi analysen på två nivåer. Ur ett innovationsperspektiv genom att analysera förutsättningarna för organisationen och nuvarande utveckling. Den andra delen är ur ett verksamhetsarkitekturperspektiv med Vintergatan som hjälp.

Innovation verkar så svårt, är det det?

Det blir vad du gör det till. Innovation är i praktiken inte svårare än någonting annat, det kräver ett annat sätt att tänka på och det kan ibland bli den faktor som människor och verksamheter upplever som svår. Det är för att innovationsteamet ligger för nära kärnverksamhetens fokus, och det är enkelt att justera.

Finns det olika former av innovation?

Ja och nej. Inom Innovation så finns det olika horisonter som definierar vilken typ av innovation som skapas och hur/när den ska användas. Exempelvis kontinuerlig förbättring och inkrementell innovation ligger närmare kärnverksamheten. Definieras som horisont 1 och 2. Radikal och destruktiv innovation rör sig mellan horisont 2-3, och definieras ofta som något mer avlägset.

Vi vill bara komma ut med nya grejer fort, hur gör vi?

Enkelt. För att komma igång behöver ni först ta kontakt med oss, därefter ses vi och pratar om vilka förutsättningar ni har alternativt rivstartar med en workshop, föreläsning eller liknande. Därefter sliter vi av plåstret och kör så det ryker, det kommer gå fort, det kommer hända mycket saker och allt kommer ställas på sin spets. Lagom som ni tänker på vad som hände så finns det saker ute som testas.

Finns det olika innovationsperspektiv?

Ja, naturligtvis. Behovsbaserad, marknadsbaserad och techbaserad är de vanligaste. Dessa perspektiv rör sig mellan områdena produkt, tjänst, marknad, affärsmodell, process, struktur och organisation.

Vad innebär de olika innovationshorisonterna?

Horisonterna beskriver hur stor osäkerhet som finns. I tredje horisonten vet vi inte så mycket. Vi vet lite om både problem, idé, acceptans. I första horisonten handlar det om stegvis innovation som kan göras mycket snabbt (inkrementell). 

  • Horisont 1 — Innovationer som ligger nära dagens kärnverksamheten
  • Horisont 2 — Innovationer som relaterar till dagens kärnverksamhet men som innehåller nya element
  • Horisont 3 — Helt nya innovationer
Hur väljer man horisont?

Genom att rama in vad ni gör, vart ni är på väg och om ni vill dit så är det enkelt att hitta vilken horisont som är lämpligast, ibland kan flera projekt agera över olika horisonter. Vill man att något ska hända fort så är det naturliga steget att fokusera på horisont 1, gå på det vi kallar för ”lågt hängande frukt” och som ligger nära kärnverksamheten.

Namn

E-post

Ämne

Hur kan jag hjälpa dig?