• 10 oktober, 2020

Bland tröttmössor och sarg-kramare

Bland tröttmössor och sarg-kramare

Bland tröttmössor och sarg-kramare 150 150 Proaktivt

Det finns en alldeles speciell knippe organisationer som har personer i ledande positioner vi kallar för tröttmössor och sarg-kramare. De är de som tror att det räcker att följa trenden eftersom det kommer ändå gå så långsamt när det händer. Det är en helt ok strategi, förutsatt att du kan ställa om snabbt när det gäller. En bra utvärdering senaste tiden är hur väl man klarat av pandemin. Hur lyckades man:

  • Skydda personalen genom att gå längre än vad FHM bad er att göra. Se Ericsson och flera andra företag som använder sig av försiktighetsprincipen längre än föreskrivet.
  • Kunna sälja och hjälpa kunder även om de är på distans.
  • Ställa om till digitala kontaktytor för era kunder i hela processen från prospektering till uppföljning för utfört arbete.
  • Era produkter och tjänster fungerar fortfarande att beställa och använda även om inte det finns en mänsklig interaktion på plats. Eller ingen interaktion överhuvudtaget?

Vilka scenarion ska ett företag förbereda sig för? Det finns såklart ingen garanti för att saker ska hända. Folkhälsomyndigheten gav ut 2019-12-19 skriften ”Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss.” Möjligen lite misstänkt sent då det troligen fanns rapporterade fall av Corona redan i augusti 2019 i Wuhan. Men december 2019 var månader innan det togs på allvar i Sverige vilket skedde efter Stockholmarnas sportlov, i mars.

Så hur agerar då tröttmössor? En definition:

Tröttmössa är en föreningsmänniska en styrelseamatör som suttit i styrelsen i 20-år. Årsplanen är en kopia på fjolåret där de oftast lyckas byta ut årtalen. Budget är justering med +- 2% och andra kända förändringar som portot på utskicket till bingo-turen på våren. Bingo som tydligen har blivit kärnverksamheten i fotbollsklubben. För att så har vi alltid gjort.

Sarg-kramare är den grupp människor som har en stor rädsla att förändring alltid betyder undergång. Nu är jag inte en risk-junkie som vill riskera organisationen för första bästa möjlighet. Men däremellan finns en nyans av människor som ser att isolerade risker måste kunna tas för att organisationen ska utvecklas.

Vill du att organisationen ska kunna utvecklas?

Då kan du inte ha en styrelse som består av sarg-kramare och tröttmössor.

Namn

E-post

Ämne

Hur kan jag hjälpa dig?