Innovation börjar alltid med ett riktigt problem…

…eller utmaning, behov, jobb. Något som en användare vill få utfört.

Att hitta lösningar på riktiga problem och få en acceptans på marknaden, det är innovation för oss. Vi jobbar för att nya idéer och uppfinningar ska få en naturlig plats i ert utbud. Tillsammans kickstartar vi en innovationskultur med medarbetarna i centrum.

Startskottet för Bjerkings innovationsprogram

För Bjerking startade vi i april med en inspirationsföreläsning och workshop där medarbetarna fick jobba fram riktiga problem och lösningar för användarna. Det har utmynnat in två projekt som idag utvecklas för att lanseras i augusti.

Boka ett möte

Du kan fortsätta med kvartalsrapporten lite senare. Nu är det dags att ta initiativ för en innovativare kultur. Vi börjar med en kaffe.

Från bloggen

Se alla blogginlägg här.


Skapa en nyfiken kultur som är villig att testa sina idéer på ett effektivt sätt för att snabbt komma med nya erbjudanden till marknaden.


Innovationsuppdrag

Bjerking – innovationsprogram
SVT – Workshop med publikdialog

Locum – Inspirationsdag
Nackademin – utbildning #praktiskinnovation

Organisationer vi jobbat med